Cursusvoorwaarden

Bij de inschrijving voor deelname aan de cursussen en workshops gelden de volgende voorwaarden:

 1. De aanmelding gaat op volgorde van binnenkomst. Het kan zijn dat de cursus of workshop vol is, je wordt dan op een wachtlijst geplaatst. Je krijgt hierover altijd direct bericht.
 2. Na aanmelding heb je een bedenktijd van 14 dagen.
 3. Begint de cursus binnen 14 dagen na aanmelding, dan is de inschrijving definitief.
 4. Tenzij er een wachtlijst is waarvan een nieuwe cursist je plaats kan innemen wordt bij annulering binnen 14 dagen tot één week voor de start van de cursus 50% van het cursusgeld in rekening gebracht óf je mag iemand anders in jouw plaats sturen.
 5. Tenzij er een wachtlijst is waarvan een nieuwe cursist je plaats kan innemen wordt bij annulering binnen één week voor de startdatum van de cursus het volledige cursusbedrag in rekening gebracht óf je mag iemand anders in jouw plaats sturen.
 6. Indien je na de start van de cursus niet alle lessen kunt meedoen of tussentijds stopt met de cursus, heb je geen recht op terugbetaling van de cursuskosten.
 7. De cursist wordt bij afwezigheid van één les de mogelijkheid geboden om de les in te halen bij een andere lesgroep. Dit altijd na overleg met de docent. Mist de cursist meerdere lesdagen, dan kunnen deze lessen niet worden ingehaald, tenzij daar ruimte voor is bij één van de andere groepen. Er wordt geen lesgeld terugbetaald.
 8. Inhalen van een gemiste les gebeurt in dezelfde lesperiode. Een gemiste les kan niet worden meegenomen naar een volgend seizoen.
 9. Mocht de cursus door redenen van de docent of van de locatie een keer niet door kunnen gaan dan kan deze les altijd worden ingehaald op een andere datum. Er wordt daarom een reservedatum ingepland.
 10. De docent kan de cursus annuleren bijvoorbeeld bij onvoldoende deelname. Het eventueel al betaalde lesgeld wordt dan volledig terugbetaald.
 11. Mocht de cursus door overmacht geen doorgang kunnen vinden (zoals de corona uitbraak voorjaar 2020) dan worden de lessen doorgeschoven naar het moment waarop de lessen weer kunnen worden gegeven. Er wordt geen lesgeld terugbetaald tenzij het seizoen helemaal geen doorgang meer kan vinden binnen een periode van 1 jaar na de laatst gegeven les van het oorspronkelijke seizoen.
 12. Bij het bepalen of de cursus kan doorgaan zijn de richtlijnen vanuit de overheid of de instantie die daarover beslissingsbevoegdheid heeft leidend. Als het volgens deze richtlijnen is toegestaan om de lessen te vervolgen dan zijn bovenstaande voorwaarden van toepassing